Klassenmanagement

Een klas rustig laten binnenkomen, hun aandacht vangen en de les starten; zo makkelijk is het allemaal niet.

Overwicht is niet vanzelfsprekend en heeft niet elke docent van nature. Onze insteek is heel praktisch; we spelen verschillende klassensituaties waarbij de docent kan oefenen en experimenteren. De situatie kan elk moment stopgezet worden, waardoor er hulp, feedback of advies mogelijk is. Wat werkt wel, wat werkt niet?

Meerwaarde van het gebruik van de jongerenacteurs is dat zij feedback geven vanuit hun eigen leeftijdsgebonden perceptie, en dat de situatie hyperrealistisch is. Docenten komen meteen hun pijnpunten tegen. ‘Het voelt heel echt’ horen we vaak.

Als de docent feedback heeft gekregen kan de situatie meteen nog eens gespeeld worden, zodat er echt geoefend wordt. De docenten kunnen zo in een veilige setting werken aan specifieke leerpunten zoals uitstraling, stemgebruik, energiedosering en non-verbale communicatie. Ook kan er gekeken worden naar vaardigheden als het geven van een heldere instructie, structurering van de les of conflicthantering. Logisch; wie weet beter hoe het er in een klas aan toegaat dan een levensechte puber?

Het is mogelijk om met een Havo/VWO team acteurs te werken, maar ook met een VMBO team. Zo kunnen we de training op maat verzorgen.

U kunt een individueel traject aanvragen waarbij een docent een aantal keren met een ‘echte klas’ kan werken aan specifieke leerpunten, maar ook het verzorgen van een onderdeel op een studiedag is een optie.

 

Studiedag op het PIUS X 

Klassenmanagement kon bij ons op school een boost gebruiken. Ik merkte dat de theoretische studiedagen weinig praktische handvatten bood. Toen ik een artikel las over leerlingen als trainingsacteur was ik meteen enthousiast, omdat collega’s daadwerkelijk een les moeten geven en hier direct feedback op krijgen van Karen, maar nog belangrijker, van leerlingen.
In kleine groepen moesten verschillende collega’s een ‘lesje’ verzorgen waarbij de nadruk werd gelegd op dat het niet om hen, de lesgevers, draaide, maar om het materiaal wat het opleverde; wat gaat goed en wat kan verbeterd worden. Hier leerden we samen van. De leerlingen geven meteen praktische handvatten hoe je het anders kunt aanpakken. Collega’s beschouwden dit als zeer waardevolle feedback.
De workshop was ontzettend leerzaam en collega’s waren zeer enthousiast: ‘Dit is de beste studiedag van mijn onderwijscarrière’ of ‘Wat gaven de leerlingen goede feedback, wat knap’.

 

Patricia Oude Spraakste, PiusX College Almelo