TeenWork

 

 Specialist in trainingen met jongeren
Ontwikkelaar van de methodiek ‘jongeren als trainingsacteur’

Wij verzorgen onderwijstrainingen zoals ‘didactisch coachen’ en ‘klassenmanagement’ waarbij échte leerlingen ingezet worden als trainingsacteur. Ook geven we communicatietrainingen zoals ‘Praten met Pubers’ of mentor-oudergesprekken. We leiden teams leerling-acteurs op, zodat scholen zelf kunnen werken met de methodiek.

Altijd op maat, altijd vanuit de praktijk, altijd samen met de leerling.​